Nieuws

Samen voor elkaar met coöperaties uit vier gemeenten

Tien coöperaties uit vier gemeenten tekenden op 21 februari 2023 een intentie-overeenkomst voor onderzoek naar samenwerking op grootschalige energie opwek en opslag. Het samenwerkingsinitiatief wil de regie voor grootschalige energie opwek in eigen hand houden en streeft naar 100% lokaal eigenaarschap, zodat alle lusten terugvloeien naar de omgeving. Lokale opwek, lokaal verbruik en lokaal profijt behoren tot de ambities. Samenwerken nu geeft invulling aan ...

23 februari 2023|

RENDO maakt de transporttarieven van 2023 bekend

Netbeheerder RENDO heeft de transporttarieven 2023 voor haar klanten in Drenthe en Overijssel bekend gemaakt. RENDO beheert en onderhoudt in negen gemeenten in Drenthe en Overijssel een gedeelte van het elektriciteits- en gasnetwerk. De netwerkkosten zijn gestegen door economische factoren (bijvoorbeeld inflatie) en het gegeven dat de komende jaren forse investeringen worden verwacht van netbeheerders. De Autoriteit Consument & Markt bepaalt de maximum tarieven ...

21 december 2022|

Start aanleg glasvezel op de bedrijventerreinen in Meppel

Goed nieuws voor ondernemers op de bedrijventerreinen Oevers A t/m E in Meppel. De aanleg van het glasvezelnetwerk van DELTA Netwerk en RENDO Fiber is van start gegaan. De eerste schop werd officieel in de grond geplaatst op maandag 12 december door Marcel Clement van DELTA Netwerk, Bert Vos van RENDO Fiber, Eddy Veenstra van RENDO/RE-NET en Klaas de Vries, wethouder van de gemeente ...

14 december 2022|

Donatie voedselbank Meppel

Op donderdag 8 december kwam RTV Drenthe op bezoek bij RENDO om een kort interview af te nemen. Algemeen directeur Eddy Veenstra overhandige tijdens het bezoek een cheque ter waarde van € 1.000,- voor de voedselbank. RENDO draagt een warm hart toe aan de voedselbank. Nieuwgierig naar het interview? Klik hier.

12 december 2022|

TenneT zoekt bedrijven die tegen vergoeding het net willen ontlasten

Het hoge tempo van de energietransitie zorgt ervoor dat er op verschillende plekken in het hoogspanningsnet knelpunten ontstaan. De opmars van bedrijven die overstappen van fossiele brandstoffen op elektriciteit, laadpalen, warmtepompen en zonneparken gaat sneller dan dat netuitbreidingen kunnen worden gerealiseerd. Daardoor moeten bedrijven op diverse plekken langer dan gewenst wachten op een aansluiting of de verzwaring van een aansluiting. Om toch extra ruimte te ...

7 december 2022|

Gemeente Coevorden wil haar aandelen glasvezelnetwerk overdragen aan RENDO Fiber B.V.

De gemeente Coevorden wil haar 40% aandelen in de onderneming Glasvezel Zuidenveld BV overdragen aan RENDO Fiber B.V. De overdracht van de aandelen zorgt voor meer mogelijkheden voor het aanbod op het netwerk. Door inzet van inwoners en de stichting Glasvezel Zuidenveld is in alle dorpen en het buitengebied in de gemeente Coevorden glasvezel beschikbaar. In 2019 voerde dit bewonersinitiatief een grote campagne. Dat ...

5 december 2022|
Go to Top