Nieuws

Project Energiehub Eeserwold bij Steenwijk officieel van start

Vrijdag 12 juli was het officiële startmoment van de Energiehub Eeserwold, die wordt ontwikkeld op het Bedrijvenpark Eeserwold bij Steenwijk. Initiatiefnemers zijn de gemeente Steenwijkerland, Roelofs Groep, Hydronex en N.V. RENDO Holding. De andere zeer betrokken 'coalitiepartners' zijn Steenergie, 43 Gemechaniseerde Brigade en Fieten Olie. Met het project Energiehub Eeserwold worden concrete stappen gezet in de klimaatambities van de coalitiepartners. Met de ontwikkeling van deze ...

12 juli 2024|

Overeenkomst gesloten met bewoner waterstofwijk Hoogeveen

Samen met alle projectpartners zijn we al lang bezig met de zorgvuldige voorbereidingen van het pilotproject Waterstofwijk Hoogeveen. Nu de gedoogbeschikking van de ACM binnen is kunnen wij de volgende stap zetten en de overeenkomsten met de deelnemende bewoners afronden. Geweldig om te ervaren hoe enthousiast alle deelnemers zijn! De werkzaamheden voor het waterstof losstation zijn in volle gang zodat we na de grote ...

12 juni 2024|

RENDO maakt afspraken met gemeente Hoogeveen en De Wolden over aanpak energietransitie

Eind mei heeft RENDO samen met de gemeente Hoogeveen en de gemeente De Wolden afspraken ondertekend die moeten bijdragen aan de uitwerking van de energietransitie. Onder energietransitie verstaan we de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen - zoals aardgas, olie en kolen - voor onze energievoorziening naar duurzame, hernieuwbare alternatieven, zoals zon, wind en water. RENDO is netbeheerder in Drenthe en Overijssel en ...

12 juni 2024|

NV RENDO Holding publiceert jaarverslag 2023

Onlangs hebben de 9 aandeelhoudende gemeenten in Drenthe en Overijssel van NV RENDO Holding de jaarrekening over 2023 vastgesteld. RENDO sluit 2023 af met een positief resultaat van EUR 7,3 miljoen. Begroot was een resultaat van EUR 6,8 miljoen. In 2022 bedroeg het resultaat bijna EUR 6 miljoen positief. Van het resultaat wordt ruim EUR 5 miljoen uitgekeerd aan de aandeelhoudende gemeenten van NV ...

4 juni 2024|

Campagne Veilig Graven!

Graag stellen wij u op de hoogte dat RENDO van start is gegaan met de jaarlijkse campagne ‘Veilig Graven’. Het doel van deze campagne is bewustwording van het risico op graafschade en het belang van het doen van een KLIC-melding. Nu het voorjaar in volle gang is, wordt er volop in de tuin gewerkt. Dit is hét moment om een boom te planten, schutting ...

30 mei 2024|

Ontmoet het waterstof team: Roy Scholten van RENDO

Binnen het project Waterstof Hoogeveen wordt het bestaande gasnetwerk gebruikt voor waterstof. Daarmee worden bestaande woningen in de wijk Erflanden verwarmd en de nieuwbouwwijk Nijstad-Oost. n 2050 moeten alle huizen in Nederland zonder aardgas verwarmd kunnen worden. In Hoogeveen laten we zien dat waterstof een goede vervanger is voor aardgas voor de verwarming van woningen, nieuw en bestaand. Roy Scholten is Specialist Assetmanagement Gas ...

13 mei 2024|
Go to Top