RENDO Groep is een duurzaam, regionaal netwerkbedrijf. Wij zijn verantwoordelijk voor de betrouwbare distributie van gas, elektriciteit en data in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. Ons doel is om onze sterke positie als netbeheerder en netwerkbedrijf (fossiel gas, duurzaam gas, waterstof, elektriciteit en data) te verbeteren.

Duurzaam gebruik van energie en de overgang naar een duurzame energievoorziening zijn erg belangrijk voor ons. We zijn daarom altijd bezig met de nieuwste ontwikkelingen op dat gebied. Ons eigen energienetwerk is betrouwbaar en veilig. Het vormt daarom altijd het vertrekpunt van de vernieuwingen. Wij pakken de maatschappelijke rol die we daarbij hebben voor consumenten, werknemers en aandeelhouders.

Onderdelen RENDO Groep

Er zijn binnen de RENDO Groep vier bedrijven actief: N.V. RENDO, RE-NET B.V., N-TRA B.V. en Enavi B.V.

N.V. RENDO, Enavi, en N-TRA richten zich op het duurzaam gebruik van energie en de overgang naar een energievoorziening die nog tientallen jaren mee kan gaan. RE-NET B.V. houdt zich bezig met de aanleg van glasvezel en beheer van het glasvezelnetwerk in ons werkgebied.

Daarnaast maken N.V. RENDO Holding en RE-FLEX Beheer N.V. onderdeel uit van de RENDO Groep. De holding is de moedermaatschappij van de vennootschappen, en eigenaar van enkele gebouwen en terreinen, waaronder het kantoor in Meppel. RE-FLEX Beheer N.V. verleent stafdiensten aan de verschillende bedrijven binnen de RENDO Groep.

Fiscaal nummer & KvK-nummers

Fiscaal nummer: NL 8619.69.674.B01

KvK nummers Meppel
N.V. RENDO Holding: 04052476
RE-FLEX Beheer N.V.: 04016836
N.V. RENDO: 81174853
RENDO Duurzaam B.V.: 04066476
Enavi B.V.: 69560803
N-TRA B.V.: 69560773
RE-NET B.V.: 55118011

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij de RENDO Groep hoog in het vaandel. Dat uit zich op meerdere terreinen.

Allereerst geven we op het gebied van de arbeidsmarkt invulling aan MVO. We werken samen met een werkvoorzieningsschap. Binnen ons bedrijf werken meerdere mensen, die een duwtje in de rug op de arbeidsmarkt kunnen gebruiken.

MVO laten we ook zien als het om veiligheid gaat. Onze veiligheidseisen hebben zowel betrekking op veilig werken als op een veilige omgeving.

Tevens vullen wij een proactieve rol in bij de energietransitie in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. We hebben een grote verantwoordelijkheid als het gaat om een duurzame samenleving en een dito energievoorziening.

MVO uit zich ook in het feit dat vooral lokale aanbieders de kans krijgen om binnen het eigen werkgebied diensten te leveren (lokaal produceren, lokaal consumeren). Bij aanbestedingstrajecten wordt daar nadrukkelijk op ingezet.

Bovendien kiezen we bij de inkoop zo veel mogelijk voor duurzame oplossingen. Als RENDO Groep kiezen we steeds vaker bewust voor recyclebaar materiaal en investeren we in duurzame oplossingen als zonnepanelen en bedrijfswagens op duurzame brandstoffen.

Luchtfoto van kantoor RENDO Meppel met zonnepanelen op het dak

Energietransitie

Energietransitie

In 2030 wil netbeheerder N.V. RENDO alleen nog duurzaam gas vervoeren. Een belangrijke keuze, ook omdat de minister heeft besloten dat de gaswinning in Groningen in 2030 stopt.

Haalbaar doel

We zien volop mogelijkheden om al het fossiele gas in onze regio te vervangen door duurzame gassen. In totaal vervoerde RENDO in 2020 ongeveer 240 miljoen kuub gas, waarvan dus bijna 24 miljoen kuub (10%) groen gas. De ambitie is dat dit binnen enkele jaren stijgt naar ruim 20%. Onze ambitie om in 2030 volledig over te stappen op duurzaam gas is haalbaar, zo blijkt uit onderzoek. Daarom zijn extra productie in ons gebied en energiebesparing belangrijk. Met onze aandeelhouders, producenten en leveranciers werken we samen aan vernieuwingen om ons doel te bereiken.

We willen daarbij het bestaande gasnetwerk gebruiken. Dat is ook voor veel consumenten en bedrijven van ons werkgebied positief, vanwege de lage kosten.

Kerncijfers

Gasnet

Infographic gasnet RENDO 2019

De RENDO Groep is eigenaar van het gasnet in de Drentse gemeenten Meppel, Hoogeveen, Coevorden, De Wolden, en Westerveld en in de Overijsselse gemeenten Steenwijkerland, Staphorst, Hardenberg en Zwartewaterland.

Elektriciteitsnet

Infographic elektriciteitsnet RENDO 2019

De RENDO Groep is eigenaar van de elektriciteitsnetten in de gemeente Hoogeveen (oude gemeentegrenzen) en in de kernen Steenwijk, Tuk en Zuidveen van de gemeente Steenwijkerland.

Kleinverbruik meters

Eind 2020 waren er 105.843 gasmeters en 33.456 elektriciteitsmeters actief in ons net. Veel conventionele meters zijn de afgelopen jaren al vervangen door slimme meters.

Ondertussen is driekwart van alle gasmeters vervangen. Bij de elektriciteitsmeters is dat 70%. Eind 2020 hebben de meeste huishoudens een slimme meter. Om verschillende redenen heeft ongeveer 15 % van de afnemers dan nog een gewone meter.

Gasmeters en elektriciteitsmeters RENDO 2019

Jaarverslagen

In een jaarverslag staat wat er in dat jaar in een organisatie is gebeurd. De jaarverslagen van N.V. RENDO Holding zijn beschikbaar voor inzage. Download hieronder de meeste recente verslagen. Wilt u een ouder jaarverslag opvragen, neem dan contact op via info@rendo.nl.

Download het RENDO jaarverslag 2020
Download het RENDO jaarverslag 2019
Download het RENDO-jaarverslag 2018