40% Duurzaam Gas in 2026!

Netwerkbedrijf NV RENDO Holding heeft haar plannen voor de periode 2022 – 2026 gepubliceerd. In december jl. is de nieuwe Missie, Visie en Strategie besproken en onderschreven door de negen aandeelhoudende gemeenten van RENDO in Drenthe en Overijssel. De speerpunten van RENDO zijn verwoord in een zogenaamd ‘’10puntenplan’’. Belangrijke punten zijn: naar 40% duurzaam gas in 2026, het moderniseren van het Elektriciteitsnet en de groei van de glasvezelpoot.
De ondertitel voor de nieuwe strategie van RENDO is ‘’Realistische Energietransitie en Adequaat Infrabeheer’’. Al eerder heeft RENDO de ambitie uitgesproken om in 2030 al het fossiele gas in haar werkgebied in Drenthe en Overijssel te vervangen door duurzaam gas (groen gas of groene waterstof). Inmiddels stroomt er gemiddeld al ruim 10% duurzaam gas door de netten van RENDO met momenten van 30%.

De plannen en initiatieven voor met name groen gas in het werkgebied van RENDO, leiden tot 40% duurzaam gas in 2026. RENDO directeur Eddy Veenstra: ‘’wij zien de vervanging van fossiel gas door duurzaam gas en het hergebruik van de bestaande gasinfrastructuur als een realistische, haalbare en betaalbare vorm van energietransitie in ons werkgebied in Drenthe en Overijssel’’. Innovatieve resultaatgerichte samenwerkingsverbanden en hernieuwde invulling van partnerschap met stakeholders zijn belangrijke pijlers. Door de focus op duurzame gassen en ervaringen uit het verleden, kiest RENDO er vooralsnog niet voor om verder te investeren in warmtenetten in haar regio.

RENDO heeft een relatief klein elektriciteitsnet (ruim 30.000 aansluitingen) in de gemeenten Hoogeveen en Steenwijkerland. Met name in Hoogeveen is het belangrijk dat er snel een nieuw Elektriciteitsonderstation wordt gerealiseerd, zodat duurzaam opgewekte elektriciteit kan worden teruggeleverd aan het net. RENDO onderschrijft het voornemen van het kabinet om de Crisis en Herstel Wet in te zetten om tempo in de energietransitie te krijgen. Netautomatisering en innovaties als bijvoorbeeld de opslag van elektriciteit, zijn ook onderdelen van het moderniseren van het Elektriciteitsnet. RENDO zet zich maximaal in om de realisatietermijn van het onderstation verder te verkorten.

Zes jaar geleden is RENDO dochter RE-NET B.V. gestart met de aanleg en het beheer van glasvezelinfrastructuur in Drenthe en Overijssel. Inmiddels is glasvezelinfrastructuur aangelegd in een dertiental gemeenten, samen met partner DELTA Fiber Netwerk wordt dit de komende jaren uitgebouwd.
De Missie, Visie Strategie van NV RENDO Holding is te vinden op de website.

Download  hier de digitale versie van de Missie, Visie en Strategie 2022 – 2026.