Er heeft met ingang van 1 december een naamswijziging plaatsgevonden binnen onze organisatie.
RENDO Beheer B.V. gaat verder onder de naam RE-FLEX Beheer N.V.

In verband met een splitsing van N.V. RENDO in een netbeheerder en een personeelsbedrijf is er een naamswijziging doorgevoerd. Deze splitsing is opgevolgd door een juridische fusie waarbij RENDO Beheer B.V. is verdwenen. In de praktijk komt dit er op neer dat het personeel is samengevoegd met de = activiteiten van RENDO Beheer B.V. en de volledige RENDO-groep gefaciliteerd kan worden vanuit RE-FLEX Beheer N.V.

Deze wijzigingen hebben erin geresulteerd dat een aantal van onze bedrijfsgegevens zijn gewijzigd. Deze kunt u vinden op onze website of neemt u contact op met onze organisatie als u hierover vragen heeft.