In het voorzieningsgebied van RENDO in Drenthe en Overijssel is in 2020 fors meer groen gas gedistribueerd dan in 2019.

Het aandeel groen gas binnen de totale gasdistributie van RENDO bedraagt inmiddels 10% en loopt de komende jaren verder op. RENDO ziet groen gas en overige duurzame gassen (bijvoorbeeld groene waterstof) als haalbare en betaalbare mogelijkheden binnen de energietransitie.

In totaal vervoerde RENDO in 2020 ongeveer 240 miljoen kuub gas, waarvan dus bijna 24 miljoen kuub (10%) groen gas. Ten opzichte van 2019 distribueerde RENDO vorig jaar in totaliteit circa 7% minder gas. De belangrijkste oorzaak was de zachte winter en daarnaast zijn steeds meer huizen beter geïsoleerd. Het aantal RENDO gasaansluitingen is per saldo met 103 afgenomen in 2020 (nog geen 0,1%).

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en is een goede oplossing voor het duurzaam verwarmen van woningen. Het wordt geproduceerd uit organisch restmateriaal zoals slib, GFT-afval en dierlijke restproducten, zoals koeienmest. Na vergisting ontstaat biogas, dat na een aantal bewerkingen (zuiveren, toevoegen van geur) als groen gas kan worden ingevoed op het gasnet. Consumenten merken geen verschil tussen aardgas en duurzaam gas. Hiervoor zijn geen aanpassingen in huis nodig.

RENDO directeur Eddy Veenstra geeft aan dat met een gemiddeld verbruik van 1.300 kuub per jaar in 2020 al 18.000 huishoudens konden worden voorzien van duurzaam gas. RENDO heeft de ambitie om in 2030 alleen nog maar duurzame gassen te distribueren en zal dan ook geen gasleidingen verwijderen’’. De toename van het aandeel groen gas in 2020 werd vooral veroorzaakt door een grote groen gas producent in Coevorden.

RENDO is inmiddels bij meerdere initiatieven in Drenthe en Overijssel betrokken, om het percentage groen gas de komende jaren verder te verhogen.