Op 14 november is de najaarsronde voor de SDE+ subsidie gesloten. Om aanspraak te kunnen maken op SDE+ subsidie moesten aanvragers voor het eerst een positieve transportindicatie van de netbeheerder meesturen. De regionale netbeheerders hebben voor deze najaarsronde 10.286 transportindicaties afgegeven. Daarvan was 89% positief.

De transportindicatie is sinds 1 oktober 2019 onderdeel van de aanvraagprocedure voor de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Elektriciteitsproducenten kunnen deze vooraf opvragen bij de netbeheerder in het gebied waar ze hun project willen realiseren. Een positieve transportindicatie geeft aan dat het elektriciteitsnet voldoende ruimte biedt om de binnen een project opgewekte elektriciteit te transporteren. Wordt de aanvraag gedaan in een congestiegebied? Dan toetst de netbeheerder of het knelpunt is opgelost binnen de realisatietermijn van de SDE+ subsidie.

Overzicht per netbeheerder
In de tabel hieronder is per netbeheerder aangegeven hoeveel positieve en negatieve transportindicaties er zijn afgegeven voor de najaarsronde van de SDE+. Een positieve transportindicatie biedt geen garantie dat het gevraagde transportvermogen in de toekomst beschikbaar is; het geeft enkel een indicatie. Beschikbaar transportvermogen wordt op basis van opdrachtverstrekkingen toegekend.

Netbeheerder Aantal transportindicaties

(op basis van unieke adressen*)

Waarvan positief Waarvan negatief
Coteq 80 80 (100%) 0 (0%)
Enduris 224 224 (100%) 0 (0%)
Enexis Netbeheer 4.483 3.892 (87%) 591 (13%)
Liander 3.869 3.361 (87%) 508 (13%)
RENDO**

 

20 0 (0%) 20 (100%)
Stedin 1.500 1.500 (100%) 0 (0%)
Westland Infra 110 110 (100%) 0 (0%)
Totaal 10.286 9.167 (89%) 1.119 (11%)

* Soms worden er voor 1 adres meerdere transportindicaties aangevraagd. Bijvoorbeeld als iemand een negatieve transportindicatie krijgt voor een hoeveelheid opgesteld vermogen (MW) en vervolgens een aanvraag indient voor minder MW. Deze dubbelingen zijn uit de cijfers gehaald.

** De aanvragen die voor het congestiegebied rondom Hoogeveen en Steenwijk zijn gedaan, zijn afgewezen. In het gebied zijn 2 onderstations waar 10 keer meer transportcapaciteit is aangevraagd dan waarop het elektriciteitsnet is toegerust. Daar waar het elektriciteitsnet dit toeliet, zijn zonneparken aangesloten. Inmiddels zit het net hier fysiek vol.

 Slagingskans vergroten
De transportindicatie werd tijdens de najaarsronde van de SDE+ voor het eerst ingezet. Met het inbouwen van deze check wil minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de slagingskans van projecten met afgegeven SDE+ verbeteren en voorkomen dat subsidiegeld vastzit in projecten die uiteindelijke geen bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Netbeheerders die te maken hebben met transportbeperkingen in hun net publiceren hierover informatie op hun website. De transportindicatie maakt deel uit van een pakket aan maatregelen dat minister Wiebes deze zomer aankondigde om te zorgen voor voldoende capaciteit voor duurzaam opgewekte energie op het net. Andere maatregelen die de minister aankondigde zijn het inzetten van congestiemanagement, nieuwe wetgeving, wijziging van de codes en aandacht voor netcapaciteit in de regionale energiestrategieën. Daarnaast zijn de netbeheerders in gesprek met overheden en andere stakeholders over een structurele, samenhangende toekomstvisie op het energiesysteem.

Op de website van Netbeheer Nederland is meer informatie te vinden over netcapaciteit en de transportindicatie.