Het hoge tempo van de energietransitie zorgt ervoor dat er op verschillende plekken in het hoogspanningsnet knelpunten ontstaan. De opmars van bedrijven die overstappen van fossiele brandstoffen op elektriciteit, laadpalen, warmtepompen en zonneparken gaat sneller dan dat netuitbreidingen kunnen worden gerealiseerd. Daardoor moeten bedrijven op diverse plekken langer dan gewenst wachten op een aansluiting of de verzwaring van een aansluiting.

Om toch extra ruimte te bieden op het net, wil de landelijke netbeheerder TenneT het gebruik van het elektriciteitsnet meer gaan spreiden. Het netwerk zit namelijk op veel plekken slechts 80 tot 100 uur van de 8700 uur per jaar aan het maximale capaciteit. Dit is bijvoorbeeld op zonnige dagen in de zomer met weinig verbruik of tijdens koude winterdagen als er veel vraag naar elektriciteit is.

Door op die ‘spitsmomenten’ het net minder te gebruiken, ontstaat er extra ruimte voor nieuwe aansluitingen. TenneT zoekt daarom bedrijven die op piekmomenten het elektriciteitsnet tegen een vergoeding kunnen ontlasten. Bedrijven en partijen die meer dan 1 megawatt aan flexibel vermogen beschikbaar hebben, kunnen hier aan meedoen.

Al deze partijen kunnen bij TenneT hun interesse kenbaar maken als ze flexibel vermogen kunnen leveren en op welke locatie ze dit beschikbaar hebben. TenneT analyseert de aanvragen en neemt eventueel contact op voor het maken van afspraken om op afroep mee te doen. Hierbij zoekt TenneT deelnemers in alle provincies. Op veel plekken is de capaciteit op het bestaande net schaars en kan flexibiliteit een snelle oplossing zijn om meer capaciteit te bieden.

Eerder dit jaar werd in zes provincies al flexibel vermogen gecontracteerd, waarmee er extra ruimte komt op het bestaande net. Uit een analyse van TenneT blijkt echter dat de potentie nog veel groter is dan de huidige flexibiliteit die wordt ingezet. Komende periode gaat TenneT daarom actief in gesprek met bedrijven en organisaties en werkt hierin samen met betrokken brancheverenigingen, overheden en regionale netbeheerders.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via  Partners in Energie