N.V. RENDO biedt vanaf vandaag het ontwerpinvesteringsplan (IP2022) tot en met 29 november aan ter consultatie. Het is de tweede keer dat de consultatie deel uitmaakt van de investeringsplannen-nieuwe-stijl, zoals die vorig jaar zijn ingevoerd.

Over het ontwerpinvesteringsplan 2022

Wij zijn bij N.V. RENDO verantwoordelijk voor de gas- en elektriciteitsnetwerken in een deel van Drenthe en een deel van Overijssel. Het ontwerpinvesteringsplan 2022 (IP2022) maakt concreet hoe wij in de periode 2022 tot en met 2031 willen gaan investeren om voldoende capaciteit voor het transport van elektriciteit en gas te realiseren én hoe we borgen dat de netwerken veilig en betrouwbaar blijven. We brengen daarvoor verschillende knelpunten, uitdagingen en kansen in kaart. Lees meer en bekijk het conceptinvesteringsplan.

Conditie op peil en de energietransitie

Naast de permanente inzet van mensen en middelen om de betrouwbaarheid van ons energienetwerk op het huidige hoge peil te houden, staan wij voor de complexe opgave om ons netwerk geschikt te maken en te houden voor duurzame energie. Wij faciliteren samen met onze partners de snel groeiende vraag naar transport op het elektriciteitsnet en het veranderend gebruik van de gasinfrastructuur. Daarom informeren en consulteren we de diverse landelijke en regionale partijen zo goed mogelijk. Transparantie staat daarbij voorop.  Lees ook meer in het bericht van Netbeheer Nederland.

Reageren op ons investeringsplan

U heeft tot en met 29 november de tijd om uw zienswijzen met ons te delen. Op 1 januari 2022 bieden we het investeringsplan 2022 aan de Autoriteit Consument Markt (ACM) aan. Wij voegen alle ontvangen zienswijzen als bijlage toe aan deze versie, inclusief een toelichting op de verwerkingswijze in de definitieve versie van ons investeringsplan.