De kosten voor het transporteren van gas en elektriciteit naar klanten in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel blijven ongeveer gelijk met 2021. Een gemiddeld huishouden met zowel een gas- als elektriciteitsaansluiting van RENDO betaald in 2022 € 33,60 per maand. Dit zijn de laagste kosten in Nederland. De exacte hoogte van de tarieven is afhankelijk van de specifieke situatie, zoals de capaciteit van de aansluiting. De energieleverancier brengt de netbeheerderstarieven bij huishoudens in rekening.

De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt jaarlijks de maximum tarieven voor netbeheerders vast. Voor de periode 2022-2016 heeft ACM nieuwe methodebesluiten vastgesteld, waardoor in Nederland de transporttarieven gemiddeld genomen stijgen als gevolg van de energietransitie. Klanten van RENDO hebben hier in 2022 nog niet mee te maken.

Meer informatie over onze tarieven vindt u op onze website www.rendonetwerken.nl