Onlangs heeft N.V. RENDO Holding haar jaarverslag en jaarrekening over 2021 vastgesteld. Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van EUR 6,6 miljoen, begroot was een resultaat van EUR 6,2 miljoen. Van het resultaat wordt EUR 5 miljoen uitgekeerd aan de negen aandeelhoudende gemeenten van N.V. RENDO Holding in Drenthe en Overijssel. Inhoudelijk zijn op het gebied van duurzame gassen, het moderniseren van het elektriciteitsnet en de aanleg van glasvezelnetwerken mooie stappen gezet in 2021.

Het financiële resultaat is gunstiger dan begroot. RENDO stuurt al enkele jaren scherp op kosten en efficiency en probeert een balans te vinden met zo laag mogelijke netwerktarieven. De afgelopen jaren lag het resultaat hoger dan in 2021, dit had vooral te maken met bijzondere baten in verband met de afwikkeling van de grootscheepse fraude die in 2012 aan het licht kwam. Nagenoeg alle procedures in deze zijn afgerond, de afgelopen jaren is circa EUR 12 miljoen teruggehaald. De totale schade van de fraude en hiermee gepaard gegane onjuiste investeringen, wordt geschat op ruim EUR 30 miljoen. Dit bedrag is in het verleden al afgeschreven. RENDO heeft inmiddels de blik al lang weer vooruit. Eind vorig jaar hebben de aandeelhoudende gemeenten van RENDO de Missie, Visie en Strategie (’’10-puntenplan’’) voor de periode 2022 – 2026 vastgesteld. Belangrijke pijlers de komende jaren zijn: het distribueren van duurzaam gas in plaats van fossiel gas, het moderniseren van het elektriciteitsnet en het aanleggen / beheren van glasvezelnetwerken in Drenthe en Overijssel.

Directeur Eddy Veenstra van N.V. RENDO Holding kijkt tevreden terug op 2021: ‘’Financieel hebben we een beter resultaat geboekt dan begroot. We hebben volop geïnvesteerd in onze netwerken en een ambitieus ‘’10-puntenplan’’ voor de komende jaren opgesteld. We zitten inmiddels op ruim 10% duurzaam gas in ons net, gezien alle projecten in voorbereiding moet 40% in 2026 haalbaar zijn. Netautomatisering en een nieuw elektriciteitsonderstation in Hoogeveen zijn belangrijke onderdelen van het moderniseren van ons elektriciteitsnet. Binnen de samenwerking met Delta Fiber gaan we naar 100.000 glasvezelaansluitingen in Drenthe en Overijssel. RENDO dochter RE-NET verzorgt het beheer en onderhoud van deze aansluitingen’’.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van N.V. RENDO Holding zijn gepubliceerd op de website