Eind mei heeft RENDO samen met de gemeente Hoogeveen en de gemeente De Wolden afspraken ondertekend die moeten bijdragen aan de uitwerking van de energietransitie. Onder energietransitie verstaan we de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen – zoals aardgas, olie en kolen – voor onze energievoorziening naar duurzame, hernieuwbare alternatieven, zoals zon, wind en water. RENDO is netbeheerder in Drenthe en Overijssel en distribueert fossiel gas, duurzaam gas, elektriciteit, data en warmte. RENDO heeft negen aandeelhoudende gemeenten, waaronder Hoogeveen en De Wolden.

Gemeente Hoogeveen
Voor het verder verduurzamen van de gemeente Hoogeveen en ook van Nederland, is het noodzakelijk dat het elektriciteitsnet genoeg capaciteit heeft. RENDO en de gemeente werken samen om hierin in Hoogeveen stappen te kunnen zetten en waar mogelijk te versnellen. Een belangrijke ontwikkeling is die van een nieuw onderstation op Riegmeer, dat zal zorgen voor een vergroting van het elektriciteitsnet die noodzakelijk is voor alle inwoners en bedrijven in gemeente Hoogeveen en in de omgeving. Gemeente en RENDO werken verder samen aan de ontwikkeling van energiehubs en waterstoftoepassingen in gemeente Hoogeveen.

Wethouder Jeroen Westendorp, gemeente Hoogeveen: We hebben in onze uitvoeringsafspraken vastgelegd welke acties en projecten op het gebied van de energietransitie we het komende jaar oppakken. We gaan samen met RENDO deze acties uitvoeren. Het gaat om heel praktische afspraken waarbij we in samenwerking al dit jaar resultaten willen boeken.’

Gemeente De Wolden
De focus van de afspraken ligt op verdere verduurzaming. Bijvoorbeeld door lokaal geproduceerd groen gas in te zetten voor de energietransitie in de gemeente. Onder energietransitie verstaan we de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen – zoals aardgas, olie en kolen – voor onze energievoorziening naar duurzame, hernieuwbare alternatieven, zoals zon, wind en water. Verder onderzoekt De Wolden samen met RENDO hoe een lokaal of regionaal biogasnetwerk gerealiseerd kan worden.

“De plannen die gemaakt zijn komen steeds dichter bij uitvoering en daarom is het goed om opnieuw afspraken te maken, zodat we onze ambitie, 100% groengas in 2030, ook daadwerkelijk gaan realiseren!”, stelt wethouder Gerrie Prent van de gemeente De Wolden.

Duidelijke afspraken
Ook Eddy Veenstra, directeur van RENDO, is enthousiast over de uitvoeringsafspraken. Door de afspraken concreter (SMART) te formuleren kunnen er eenvoudiger stappen worden gemaakt in deze complexe energietransitie waar we met zijn allen in zetten: “De energietransitie vraagt om duidelijke afspraken. RENDO sluit daarom uitvoeringsafspraken met haar aandeelhoudende gemeenten in Drenthe en Overijssel waarin we afspraken maken over waar we ons per gemeente op richten als het gaat om investeren in infrastructuur voor elektriciteit, (groen) gas, waterstof en/ of warmte. De uitvoering en het doen moeten voorop staan. We zijn blij dat onlangs de afspraken met Hoogeveen en De Wolden zijn ondertekend”.

Foto: links Eddy Veenstra, midden Gerrie Prent, rechts Jeroen Westendorp