Kiwa heeft vastgesteld dat het door N.V. RENDO Holding gehanteerde managementsysteem voor informatiebeveiliging en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 en de Verklaring van toepasselijkheid versie 1.1d.d. 28 januari 2021, voor het toepassingsgebied:

Het beveiligen van informatie voor het netbeheer, meetbedrijf en aanverwante energie gerelateerde diensten.

Het certificaat van ISO 27001 is geldig tot 19 oktober 2024.