RENDO sluit 2020 af met een positief resultaat van 9,6 miljoen

Op 17 mei jl. hebben de aandeelhouders van NV RENDO Holding de jaarstukken 2020 vastgesteld. Het resultaat over 2020 bedraagt EUR 9,6 miljoen, begroot was een resultaat van EUR 8,8 miljoen. Van het resultaat wordt EUR 7,5 miljoen uitgekeerd als dividend aan de negen aandeelhoudende gemeenten van RENDO in Drenthe en Overijssel. Het resterende bedrag wordt toegevoegd aan de reserves. Het resultaat ligt in lijn met het resultaat over 2019, toen werd het jaar afgesloten met een positief resultaat van EUR 9,5 mln.

Net als in 2019 wordt het resultaat over 2020 positief beïnvloed door een bijzondere bate (EUR 1,7 miljoen) in verband met de afwikkeling van de grootscheepse fraude bij RENDO, die in 2012 aan het licht kwam. Het is gebleken een kwestie van lange adem te zijn om alle civiele procedures van A tot Z af te ronden. De bijzondere bate compenseerde ruimschoots een aantal tegenvallers vorig jaar. Zo moest er bijna EUR 300.000 worden afgeboekt op MeppelEnergie. Gemeente Meppel en RENDO zijn gezamenlijk eigenaar van MeppelEnergie, dat de warmte distribueert voor ca 400 woningen in de wijk Nieuwveense Landen in Meppel. Het is de afgelopen jaren gebleken dat het warmtenet moeilijk rendabel is te exploiteren. De gemeente en RENDO werken inmiddels aan een structurele oplossing voor MeppelEnergie. Verder werd RENDO in 2020 geconfronteerd met hogere (landelijke) ICT kosten en kwamen een aantal opbrengsten door vertraging in investeringen later op gang.

Directeur Eddy Veenstra kijkt tevreden terug op 2020: ‘’Door de coronacrisis was 2020 natuurlijk een heel bijzonder en ongewoon jaar. We zijn er in geslaagd om snel en adequaat onze bedrijfsprocessen aan te passen, waardoor we beperkt geraakt zijn door de crisis. Ook het aantal besmettingen bij onze medewerkers viel gelukkig mee. Financieel hebben we een prima jaar achter de rug en we konden volop doorwerken aan bijvoorbeeld de energietransitie en het aanleggen van glasvezelinfrastructuur in Drenthe en Overijssel”’.

Voor RENDO is de overgang van fossiel gas naar duurzaam gas (groen gas en groene waterstof) een belangrijke ambitie voor de komende jaren. Eind 2020 stroomde er al bijna 10% groen gas door de leidingen van RENDO in Drenthe en Overijssel. De energietransitie verder van papier af krijgen is de komende periode een belangrijke uitdaging. RENDO gelooft in een energietransitie van onderop, waarbij innovatie niet slechts op techniek betrekking heeft, maar ook op de wijze waarop resultaten geboekt kunnen worden (bijzondere wisselende samenwerkingen per project). Van RENDO mag een actieve rol worden verwacht binnen de energietransitie in haar werkgebied en wil hier ook op worden aangesproken.

Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 staan op de website.