Op dinsdag 17 september hebben Eddy Veenstra en Chantal Klaassen een bezoek gebracht aan de Stichting Oud Meppel.

Na een hartelijk ontvangst door o.a. oud RENDO-medewerker Dirk Bakker, zijn we rondgeleid in het gebouw aan de Sluisgracht in Meppel. We hebben een kijkje achter de schermen mogen nemen waarbij we onder meer het archief, afdeling digitalisering en archeologie hebben bezocht.

De stichting Oud Meppel heeft als doel het wekken van belangstelling voor Meppels verleden en het behoud van overblijfselen daaruit. Ze tracht dit doel te bereiken door onder andere onderzoek te (laten) verrichten naar dat verleden van Meppel.

Het archiefmateriaal van N.V. RENDO  is overgedragen aan Stichting Oud Meppel. Het materiaal betreft documenten, tekeningen e.d. met betrekking tot (de aanleg van) de waterleiding, gas en elektriciteitsnetwerken in Meppel uit de periode 1890-1970 en is hiermee in goede handen.

De overdracht is officieel ondertekend waarbij beide partijen overeenkomen dat de Stichting Oud Meppel te allen tijde de materialen (mits passend in haar doelstellingen) mag gebruiken.

Nieuwsgierig wat de Stichting nog meer doet? Ga naar www.oudmeppel.nl en vind daar meer informatie over het bestuur, doelstelling, openingstijden en activiteiten.