Het kabinet zet met de ‘kabinetsvisie waterstof’ en de ‘routekaart groen gas’ duidelijk in op duurzame gassen in het energiesysteem. Netwerkbedrijf RENDO en de gemeenten Staphorst, Hardenberg en De Wolden zijn blij met deze visie en onderstrepen het belang van verdere opschaling van duurzame gassen. Gezamenlijk zijn zij gevraagd een position paper op te stellen voor de Tweede kamer in reactie op de kabinetsbrief en de routekaart.

In deze paper zetten zij uiteen hoe de visie realiteit kan worden en welke focus benodigd is in een gefaseerde aanpak, specifiek gericht op plattelandsgebieden. Een aantal highlights:

  • Faciliteer en respecteer de voorwaarden voor draagvlak voor lokale productie (“lokaal geproduceerd, lokaal geconsumeerd en lokaal geprofiteerd”);
  • Duidelijkheid over allocatie (“geen moestuin aanleggen als je nog geen zekerheid hebt of je de groenten wel zelf mag opeten”);
  • Creëer ruimte op het volle elektriciteitsnet (“van WKK naar groen gas”);
  • Blijf ruimte geven aan innovatieve “bottomup”-werkwijzen (“innovatieve samenwerkingsverbanden van onderop”);
  • Focus op het ‘doen’ via pilotprojecten en experimenten (“denk aan waterstofbooster en waterstofwijk Hoogeveen”);
  • Versneld concretiseren van het nieuwe economisch perspectief (“kansen in de transitie van de lokale arbeidsmarkt en bedrijven”).

Download hier de position paper van RENDO/N-TRA en de gemeente Staphorst, Hardenberg en De Wolden.