De gemeente heeft samen met de Bewonersraad Waterstof Erflanden, RENDO, Gasunie, Nam, Alfa-college, Vrienden van Techniek Hoogeveen en de Hanzehogeschool een proeftuinaanvraag gedaan vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken van het Rijk.

Bij toekenning van de subsidie kunnen we 427 woningen in de wijk Erflanden van aardgas omzetten naar waterstof en het aardgasnetwerk
een nieuwe bestemming geven. Met deze proeftuin kunnen we het plan dat we met 22 partners, met subsidie uit de Topsector Energie van het Rijk, hebben ontwikkeld ook uitvoeren: een Nederlandse aardgaswijk omzetten naar waterstof met een waterstof-cv met hergebruik van het aardgasnetwerk.

De 427 huishoudens in de Erflanden kunnen de waterstofpioniers van Nederland worden en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de
energietransitie. Voor deze bewoners hebben we een publieksvriendelijke versie van de aanvraag gemaakt.

We zijn trots op het plan en op de bewoners en partners die het plan mogelijk maken. De Waterstofwijk is een belangrijke bouwsteen voor de
Energietransitie in Nederland en een belangrijke stap om de waterstofeconomie in de regio op gang te brengen.

Download hier de publieksvriendelijke versie.