RENDO heeft samen met netwerkbeheerder Cogas en BAM Energie & Water het waterstof testnetwerk op het terrein van EnTranCe in Groningen geopend.

Met dit netwerk kan in een lerende en veilige omgeving veel praktische ervaring met waterstof in de gebouwde omgeving opgedaan worden, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en beheer en onderhoud.

Eddy Veenstra (directeur N.V. RENDO Holding): “Waterstof gaat een belangrijke rol spelen binnen de energietransitie. De distributie van waterstof door het gasnet moet goed getest worden. Veiligheid staat voorop. De ervaringen op EnTranCe spelen al dit jaar een belangrijke rol bij de realisatie van de Waterstofwijk in Hoogeveen.”

Gebruikt materiaal
RENDO, Cogas en BAM zetten in de testomgeving bewust materialen in die al eerder zijn gebruikt in het gasnetwerk, zoals gebruikte stukken gasdistributieleiding en een gasstation. Op deze manier kan worden getest hoe waterstof veilig kan worden vervoerd in het bestaande gasnetwerk.

Het waterstof testnet heeft een open karakter waar verschillende partijen kennis en ervaring kunnen opdoen. Het distributienet wordt in eerste instantie gevoed door 100% waterstof, maar optioneel is een mix van aardgas en waterstof mogelijk.

De test- en opleidingsomgeving is onderdeel van de Groene Waterstof Booster die mogelijk is gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.