Onlangs hebben de 9 aandeelhoudende gemeenten in Drenthe en Overijssel van NV RENDO Holding de jaarrekening over 2023 vastgesteld. RENDO sluit 2023 af met een positief resultaat van EUR 7,3 miljoen. Begroot was een resultaat van EUR 6,8 miljoen. In 2022 bedroeg het resultaat bijna EUR 6 miljoen positief. Van het resultaat wordt ruim EUR 5 miljoen uitgekeerd aan de aandeelhoudende gemeenten van NV RENDO Holding. De uitvoering van de energietransitie en efficiënt netbeheer stonden voor RENDO centraal in 2023.

 Naast een goed financieel resultaat kijkt RENDO ook inhoudelijk terug op een prima 2023. De doelstelling van het bedrijf om in 2026 op jaarbasis gemiddeld 40% duurzaam (groen) gas te vervoeren, staat nog steeds overeind. Inmiddels in bedrijf genomen productielocaties voor groen gas en locaties in voorbereiding leiden tot een realistische verwachting van 40% groen gas in Zuid Drenthe en Noord Overijssel in 2026. In 2023 is het RENDO gasnetwerk verder aangepast om straks al het groen gas kwijt te kunnen. Zo is bijvoorbeeld 36 km gasleiding tussen Meppel en Hoogeveen van NAM overgenomen ten behoeve van de toekomstige distributie van groen gas. Wat betreft elektriciteit is voor RENDO een spoedige realisatie van een nieuw elektriciteitsonderstation op bedrijventerrein Riegmeer in Hoogeveen belangrijk. Als dit station er straks staat, is het afnemen en teruglevering van elektriciteit in de regio Hoogeveen gegarandeerd.

RENDO kon de stijging van netwerkkosten in 2023 beperken, zowel voor gas als elektriciteit konden landelijk de laagste tarieven worden doorberekend. De glasvezelpoot binnen RENDO is de afgelopen jaren hard gegroeid. Samen met partner DELTA is glasvezelinfrastructuur aangelegd in 13 gemeenten in Drenthe en Overijssel. In 2023 is een nieuwe businesscase opgesteld. De komende jaren richt RENDO dochter RE-NET zich op het beheer van ruim 100.000 glasvezelaansluitingen. RENDO is samen met gemeente Meppel eigenaar van MeppelEnergie. Dit bedrijf levert en distribueert warmte en koude in een gedeelte van een nieuwbouwwijk in Meppel en kent een moeizame exploitatie. In 2023 heeft vanuit beide aandeelhouders dan ook een kapitaalinjectie plaatsgevonden in MeppelEnergie. Alweer ruim 10 jaar geleden kwam bij RENDO een grootscheepse fraude aan het licht. De afgelopen jaren is alles op alles gezet om zoveel mogelijk geld terug te halen. Procedures kennen een lange adem. Onlangs heeft de Hoge Raad RENDO (in een civiele procedure) ook in cassatie in het gelijk gesteld, waarmee zo langzamerhand de afwikkeling van de fraude uit 2012 kan worden afgerond.

Het jaarverslag 2023 kan worden gedownload op de website.