Deze week heeft NV RENDO Holding haar cijfers en resultaten over 2018 gepresenteerd. Het jaarresultaat komt uit op EUR 10 miljoen positief, begroot was een resultaat van EUR 9,4 miljoen. Van het resultaat wordt EUR 7,5 miljoen uitgekeerd aan de negen aandeelhoudende gemeenten van RENDO in Drenthe en in Overijssel (*). 

Vorig jaar maakte minister Wiebes bekend dat er in 2030 gestopt wordt met de winning van aardgas uit het Groninger veld. Reden voor regionale netbeheerder RENDO om haar missie, visie en strategie aan te scherpen en de ambitie te formuleren om in 2030 nog slechts duurzaam gas te distribueren. Overige pijlers de komende jaren betreffen het investeren in de elektriciteitsnetwerken en uitbreiding van de aanleg en het beheer van glasvezelnetwerken.

Efficiency en kostenbeheersing zijn belangrijke uitgangspunten voor RENDO. Ook in 2018 is het gelukt om het begrote resultaat te behalen. Dit ondanks onder andere forse investeringen in de ICT- en de energietransitie. Naast het uitkeren van dividend aan de aandeelhoudende gemeenten, zijn op 1 januari 2019 de nettarieven voor gas- en elektriciteit door RENDO verlaagd. De komende jaren wil RENDO werk maken van de energietransitie in haar werkgebied. RENDO directeur Eddy Veenstra: ‘’We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid en daar past afwachten niet bij. We gaan er alles aan doen om de komende jaren fossiel gas te vervangen door duurzaam gas. Hierbij past innovatie in techniek en in vormen van samenwerking. Dit jaar stroomt er al 9% duurzaam gas door de RENDO netten, binnen een paar jaar loopt dit op naar ruim 20%’’.

Belangrijke pijlers voor RENDO de komende jaren zijn het op orde houden en brengen van de elektriciteitsnetten en het uitbreiden van de glasvezelnetwerken. Vooral rond Hoogeveen zijn er veel aanvragen voor het aansluiten van grote zonneparken. De aanvragen overstijgen 10 keer het elektriciteitsgebruik in deze gemeente.

In twaalf gemeenten in Drenthe en Overijssel is RENDO-dochter RE-NET, veelal samen met partner Glasvezel Buitenaf, inmiddels betrokken bij het aanleggen en beheren van glasvezelnetwerken.

Het jaarverslag en jaarrekening over 2018 staan op onze website.

(*) De aandeelhoudende gemeenten van NV RENDO Holding zijn: Coevorden, Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld in Drenthe en in Overijssel: Staphorst, Hardenberg, Zwartewaterland en Steenwijkerland.