Inwoners van De Wolden behouden de mogelijkheid om hun nieuwbouwwoning op het gasnet aan te sluiten. De Wolden wordt uitgezonderd van de wijziging van de Gaswet, waar de gasaansluitplicht per 1 juli 2018 uit is geschrapt. Dat heeft het gemeentebestuur besloten.

„Wij willen dat alle woningen in De Wolden op duurzame energie, met behoud van de keuzevrijheid van particulieren voor (groen) gas of gasloos gebouwd kunnen worden”, stelt het gemeentebestuur vast.

Dit betekent dat ook nieuwbouwwoningen op het gasnet aangesloten mogen worden. De Wolden heeft met N.V. RENDO een intentieverklaring ‘groen gas’ getekend, die ertoe moet leiden dat alle huishoudens in 2030 groen gas gebruiken.

Volgens de gewijzigde Gaswet kunnen alleen bestaande gebouwen gebruik gaan maken van groen gas. De Wolden wil dat groen gas voor alle panden beschikbaar is, zowel bestaande als nieuwe. Daarom is in deze gemeente een uitzondering nodig op de wetswijziging van juli 2018.

Uitzondering
Er moeten zwaarwegende redenen van algemeen belang zijn om tot een uitzondering te komen. De redenen van algemeen belang in De Wolden zijn de ambitie om naar 100% groen gas te gaan, de kansen voor waterstof, de keuzegelijkheid en een goede balans tussen lokale baten en lasten van de distributie van groen gas. Het college van B en W meldt een aangewezen gebied bij de Autoriteit Consument en Markt. De uitgezonderde locaties worden dan opgenomen in het gasregister.

De Wolden en RENDO willen in 2030 100% groen gas distribueren. „De Wolden heeft voor het komende decennium gekozen voor groen gas als duurzame energiebron. Hiervoor is op 20 december 2018 een intentieverklaring Duurzaam Gas getekend door RENDO en het college. Om groen gas voor iedereen beschikbaar te maken, moet voor elke woning een aansluiting op het gasnetwerk mogelijk zijn. De Wolden ziet daarnaast kansen in waterstof als duurzame energiebron. Waterstof vereist ook een gasaansluiting.”

Biomassa
Het duurzame gas kan voor De Wolden voor een groot deel opgewekt worden met biomassa, afkomstig van de lokaal aanwezige agrarische sector. Het groene gas hoeft maar over korte afstanden te worden getransporteerd. Door alle woningen in een gebied op het gasnetwerk aan te kunnen sluiten, wordt volgens het college het potentiële afzetgebied voor het lokaal opgewekte duurzame gas vergroot.