Op 20 juni heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak gedaan. Hierdoor is het voor de aanvrager kosteloos verwijderen van de gasaansluiting met terugwerkende kracht komen te vervallen.

Op dit moment is er nog veel onduidelijk over de gevolgen van deze uitspraak. N.V. RENDO heeft besloten de verwerking van een verzoek tot verwijdering tot nader orde uit te stellen. Klanten worden hierover geïnformeerd.

Meer informatie volgt.