De laatste jaren is er hard gewerkt om het gemeentehuis in Zuidwolde te verduurzamen. De laatste stap is gezet op maandag 6 september met het verwijderen van de gasmeter van het gemeentehuis.

In 2018 zijn er al 152 zonnepanelen gelegd op de daken van het gemeentehuis, met een verwachte jaarlijkse opbreng van ca. 40.000 kWh. Begin 2020 is er een Power Quality systeem geplaatst, dit systeem zorgt ervoor dat er geen blindstroom meer is en piekspanningen worden opgevangen. In dit jaar is ook alle verlichting vervangen door LED-verlichting, waardoor het energieverbruik hiervan meer dan gehalveerd wordt. Vlak voor de zomer van 2021 is het nieuwe energiezuinige verwarmingssysteem opgeleverd. Hiermee wordt ongeveer 25% bespaard voor het op temperatuur houden van het gebouw. Ook is vlak voor de zomer dit jaar de cv-ketel verwijderd en in september wordt, als laatste stap, de gasmeter verwijderd uit het gebouw. Het gemeentehuis is nu een all-electric gebouw geworden.

Duurzaam De Wolden
Al jarenlang is het thema duurzaamheid een belangrijk thema in onze gemeente. Als gemeente zijn we bezig met de Transitievisie Warmte, waarin de weg naar een aardgasvrij De Wolden geschetst wordt. Om een aardgasvrij De Wolden te bewerkstelligen, moeten we energiebesparende maatregelen treffen en het aardgasverbruik terugdringen, onder andere door te isoleren en de overstap te maken naar een alternatieve duurzame warmtebron.

Wethouder Gerrie Hempen: “Als gemeente hebben we de ambitie 100% Groen Gas in 2030. Deze ambitie kunnen we alleen waarmaken als er ook een flinke besparing van het gasverbruik komt. Daarom is het belangrijk dat gebouwen die van het gas af kunnen, er ook vanaf gaan. Zo kunnen we groen gas inzetten daar waar het echt nodig is en efficiënt met de beschikbare energiebronnen omgaan. We moesten nu voor het gemeentehuis een keuze maken of we de gasinstallatie wilde vervangen of alvast een duurzame keuze zouden maken. Mooie bijkomstigheid is dat we nu één van de meest duurzame gemeentehuizen van Nederland zijn.”

Onze leidende, centrale ambitie is dat we onze De Woldense samenleving op allerlei gebieden verder willen ontwikkelen naar een toekomstbestendige en duurzame gemeenschap. Dat gaat niet vanzelf, daar moeten we aan werken: doen!

Eddy Veenstra, directeur RENDO, is blij dat gebouwen als het gemeentehuis in Zuidwolde van het aardgas af gaat: “RENDO distribueert in haar werkgebied in Drenthe en Overijssel ruim 260 miljoen m3 gas per jaar. Onderzoek leert dat we in 2030 200 miljoen m3 gas kunnen verduurzamen (groen gas of groene waterstof). Prima dus dat de komende jaren gebouwen van het aardgas afgaan en er voor alternatieve duurzame energiebronnen wordt gekozen’’.

Zelf verduurzamen
Wilt u, als inwoner, ook aan de slag met uw eigen woning? Er zijn verschillende financiële regelingen en subsidies beschikbaar. Kijk ook op dewolden.nl/subsidies-en-leningen en op drentsenergieloket.nl. Daarnaast zijn er ook energiecoaches actief in De Wolden die ondersteuning bieden bij de eerste stappen richting verduurzaming en het omlaag brengen van het energieverbruik. Meer informatie op dewolden.nl

Bron: gemeente De Wolden