De gemeente Coevorden wil haar 40% aandelen in de onderneming Glasvezel Zuidenveld BV overdragen aan RENDO Fiber B.V.

De overdracht van de aandelen zorgt voor meer mogelijkheden voor het aanbod op het netwerk. Door inzet van inwoners en de stichting Glasvezel Zuidenveld is in alle dorpen en het buitengebied in de gemeente Coevorden glasvezel beschikbaar. In 2019 voerde dit bewonersinitiatief een grote campagne. Dat leidde tot voldoende deelname van inwoners om de aanleg van glasvezel in
de hele gemeente door te laten gaan. De gemeente, de provincie Drenthe en RENDO financierden destijds het project. Een bijzonder en succesvol inwonerinitiatief.

Aantal abonnees
In het buitengebied zijn inwoners en vooral boeren en ondernemers erg blij met de glasvezelkabel. De internetproblemen die er daarvoor waren zijn opgelost. In de afgelopen periode is gebleken dat met name in de dorpen zelf het aantal abonnees onvoldoende groeit. Eén van de redenen is dat inwoners niet kunnen kiezen voor de grotere en bekendere aanbieders.

Belang van de inwoners staat voorop.
Met de overdracht van de aandelen aan RENDO Fiber worden de mogelijkheden voor het netwerk vergroot. Er komen meer aanbieders op het netwerk. Dit zal een positief effect hebben op de exploitatie van het netwerk en kan het aanbod naar inwoners van de gemeente worden verbreed. Ook de Stichting Glasvezel Zuidenveld overweegt haar 20% aandelen aan RENDO  over te dragen.
Over de voorwaarden waaronder de aandelen worden overgedragen en op welke wijze dat het beste in het belang van de inwoners kan, worden nog gesprekken gevoerd. Dinsdag staat het voorstel op de agenda van de commissievergadering.

Bron: gemeente Coevorden