Wij zijn zeer verheugd om aan te kondigen dat Eddy van Hijum per 1 augustus 2023 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd is als commissaris van N.V. RENDO Holding.

Afgelopen jaar is Piet Adema, vanwege zijn benoeming als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, afgetreden als commissaris bij N.V. RENDO Holding. Hiermee kwam een positie binnen de RvC van N.V. RENDO Holding vrij.

Eddy van Hijum heeft een politieke en bestuurlijke achtergrond. De afgelopen 8 jaar was hij gedeputeerde in de provincie Overijssel. Als gedeputeerde hield hij zich als bestuurder bezig met de regionale economie, financiƫn en Europa. Voorafgaand aan de Provinciale statenverkiezingen van 15 maart 2023 heeft hij besloten zich, na twee termijnen, niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Per 1 januari 2023 is hij onafhankelijk voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol.

Dirk Jan Klein Essink, voorzitter Raad van Commissarissen: Wij zijn blij met de komst van Eddy van Hijum in onze RvC. Hij heeft een lange bestuurlijke ervaring op voor RENDO relevante gebieden en daarnaast een groot politiek netwerk. Tevens is hij goed op de hoogte van de ontwikkelingen in ons werkgebied. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking!

De RvC is na het aantreden van Eddy van Hijum weer volledig en bestaat verder uit: Dirk Jan Klein Essink, Guido Bakema, Anne Laning, Anne Ruth Snapper-Valkman.