Gasunie heeft recent het besluit genomen om een 60 kilometer lange aardgasleiding tussen Emmen en Ommen vanaf begin 2024 geschikt te maken voor het transport van regionaal groen gas naar het Gasunie netwerk. De ombouw moet de afname schaarste in de regionale netten voorkomen. De verwachting is dat het eerste groene gas er per augustus 2025 doorheen stroomt. 

Er wordt in Nederland steeds meer groen gas geproduceerd. Dit past bij de ambitie uit het Klimaatakkoord om in 2030 twee miljard m3 (2 bcm) groen gas te produceren. Deze toenemende hoeveelheid levert steeds vaker congestie op in de regionale leidingen waarop de diverse producenten hun groen gas afzetten. Met het besluit om de aardgasleiding van Emmen naar Ommen om te bouwen naar een transportleiding voor groen gas, wordt één centrale afvoerleiding gerealiseerd voor de afzet van groen gas door producenten in deze regio. Omdat voor het transport een bestaande leiding zal worden gebruikt, is de impact voor de omgeving zeer gering. Er zijn wel een aantal aanpassingen nodig op bestaande afsluiterlocaties van Gasunie en bij koppelingen met  de regionale netten.

Groen gas in Nederland
Groen gas is een hernieuwbaar gas en CO2-neutraal. Organische restmaterialen, zoals tuinafval, rioolslib, houtresten en mest zijn basismaterialen voor groen gas. Groen gas is hierdoor – in tegenstelling tot aardgas (fossiel) – CO2 neutraal.  In Noordoost Nederland bevinden zich veel groen gasproducenten. De belangstelling hiervoor neemt toe. De ambitie vanuit het Klimaatakkoord is om 2 miljard m3 (2 bcm) groen gas te produceren in 2030.