Jaarlijkse campagne Veilig Graven weer van start

Vandaag start de jaarlijkse campagne ‘Veilig Graven’ van de regionale netbeheerders. Schade door graafwerkzaamheden is in Nederland de belangrijkste oorzaak van gas- en stroomstoringen en veroorzaakt bovendien levensgevaarlijke situaties. De campagne richt zich op particulieren, hoveniers en kleine aannemers, die juist in deze tijd van het jaar in de tuin aan het werk zijn. Nu het voorjaar is begonnen wordt er volop in de tuin ...

19 april 2021|

Voorstel om in 2030 kwart Drentse energie op te wekken door zonne- en windenergie

Als Drentse samenleving willen we een duurzame bijdrage leveren aan het goed wonen, werken en recreëren in de regio. In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 regio Drenthe staat beschreven dat het streven is om in 2030 een kwart van het energiegebruik in Drenthe op te wekken door windenergie en grootschalige zonne-energie. Dat is 3,45 Terawattuur (TWh). Tot 1 juli 2021 hebben de gemeenteraden, Provinciale Staten ...

15 april 2021|

Volgende stap gezet in de Regionale Energie Strategie (RES) West-Overijssel

In de RES hebben we met de samenwerkingspartners van de RES-regio West-Overijssel de ambitie opgenomen dat we in 2030 de helft van het totale elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam willen opwekken met zonne- en windenergie. Dat is drie keer zoveel als er nu aan zonne- en windenergie wordt opgewekt, de zonnevelden en windmolens in aanbouw meegerekend. West-Overijssel levert een bijdrage aan de energietransitie door 1,8 ...

30 maart 2021|

Sector en overheden sluiten Green Deal H2-Wijken

Overheden en partijen uit de sector hebben de Green Deal “H2-Wijken: Naar praktische toepassing van waterstof als warmtevoorziening in woonwijken” gesloten. Hoe kan waterstof veilig en duurzaam worden ingezet voor verwarming in de gebouwde omgeving? In de Green Deal spreken partijen af om samen de ontwikkeling van waterstofwijken in de praktijk te verkennen. Aan de hand van leerprojecten in de wijk Erflanden en het dorp ...

15 maart 2021|

Minister EZK geeft opheldering over regeling verwijdering aardgasaansluiting

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft verduidelijkt welke stappen consumenten moeten zetten om van het aardgas af te gaan zonder extra kosten. Dit handelingsperspectief blijft echter een tijdelijke oplossing in opmaat naar een permanente oplossing in de Energiewet. Als een consument definitief van het gas af wil, verwijderen netbeheerders uit veiligheidsoverwegingen de volledige gasaansluiting. Uit onderzoek van Kiwa blijkt dat een andere ...

14 februari 2021|

Aandeel groen gas in gasnet RENDO in Drenthe en Overijssel fors toegenomen

In het voorzieningsgebied van RENDO in Drenthe en Overijssel is in 2020 fors meer groen gas gedistribueerd dan in 2019. Het aandeel groen gas binnen de totale gasdistributie van RENDO bedraagt inmiddels 10% en loopt de komende jaren verder op. RENDO ziet groen gas en overige duurzame gassen (bijvoorbeeld groene waterstof) als haalbare en betaalbare mogelijkheden binnen de energietransitie. In totaal vervoerde RENDO in 2020 ...

27 januari 2021|
Go to Top